Nykojan Sherbit Fizz at Auraquartz

Nykojan Sherbit Fizz at Auraquartz

Nykojan Sherbit Fizz at Auraquartz

photo by: Margo Howatson

Owner : AuraQuartz
Breed : Siberian Husky
Birthdate : 8th February 2014

Nykojan Sherbit Fizz is the life of the party she is always up to something.
She is learning to work in harness.
She does well at show and has also qualified for crufts 2016.

Pedigree

 • Parents
  • Muiryett's Black Pepper (JW)
  • Nykojan Anakona
 • Grand Parents
  • Lynaska's Moonlight Shadow of Muiryett
  • Uriakin Shuunka Wakan of Muiryett
  • Peigan Dream Maker of Muiryett
  • Redvenus Sunrise
 • Great Grand Parents
  • CH Forstal's Astro
  • Aceca's Wild Cat
  • Muiryett's Tuscan of Uriakin
  • Muiryett's Indy Yanna of Uriakin
  • Muiryett's Sercia
  • Muiryett's Ariel
  • Muiryett's Spellbinder
  • Rainbows End
 • Great Great Grand Parents
  • Forstal's Ielya
  • Forstal's Eskra
  • Klondike's C-Ultravox (IMP)
  • Aceca's Eloise
  • Muiryett's Eternal Flame
  • Muiryett's Daz
  • UK/US CH Solocha's Southern Legacy (IMP) (SHCM)
  • Muiryett's Neishka
  • UK/US CH Solocha's Southern Legacy (IMP) (SHCM)
  • Muiryett's Neishka
  • Muiryett's Spellbinder
  • Muiryett's Daz
  • Rajarani Winterwolf of Alascotia
  • Muiryett's Iceberg
  • Acryse Kool Kat
  • Rackshah's Borders Lass
LoadingLoading