Skaijak's Serendipity of Tomsziil

Breed : Polish Lowland Sheepdog
Birthdate : 13th April 2011
Health Tested

Health Tests

Pedigree

 • Parents
 • Grand Parents
  • Skaijak Jigsaw
  • Heidi Rivendal z Norblinskij Doliny at Skaijak(imp Pol)
  • Ch Walor Z Gangu Dlugich (Imp Usa)
  • Skaijak Heleeka
 • Great Grand Parents
  • Ch Pol Ch Walor z Gangu Dulgich (Imp Pol)
  • Skaijak Heleeka
  • Pol Ch Alasz z Gangu Duligich
  • Lamia Rivendall z Norblinskiej Doliny
  • Rupiec Z Klubu Siedmiu Ponow
  • Fci Int & Pol Ch Ulana Z Gangu Dlugich
  • Ch Mybeards Dynamite
  • Ch Skaijak Accolade
 • Great Great Grand Parents
  • Rupiec z Klubu Siedmiu Ponow
  • FCI Int & PolCh Ulana z Gangu Dlugich
  • Ch Mybeards Dynamite
  • Ch Skaijak Accolade
  • FCI Int Pol & Am Ch Furman Konkury
  • Pol Ch Firma z Gangu Dlugich
  • FCI Int Ch Pol Ch Absolwent Rivendall
  • Pol Ch Gapa Thalia
  • Int & Pol Ch Wiwat Pacynka
  • Fama Z Bienczyc
  • Int Ch A-Rokosz Z Ganu Dlugich
  • Fci Int & Pol Ch Maruna Z Gangu Dlugich
  • Mybeards Dazzler
  • Mybeards Inspiration
  • Megsflocks Pied Piper at Mybeards
  • Mybeards Rio of Skaijak
LoadingLoading