Gato Von Terra Lebusana (IMP HUN)

Berta with puppies

Berta with puppies

photo by: Mrs J Foster

Berta's puppy

Berta's puppy

photo by: Mrs J Foster

Puppy

Puppy

photo by: Mrs J Foster

Owner : Geltwood Hungarian Vizslas
Breed : Hungarian Vizsla
Birthdate : 23rd February 2012

Gato Von Terra Lebusana

Pedigree

 • Parents
  • Vadaszfai Vezer
  • Luxatori Perec
 • Grand Parents
  • Pusziszoro Simon
  • Vadaszfai Galoca
  • Visnyei-Vadasz Pengo
  • Csatarkai Zsalya
 • Great Grand Parents
  • Matai Dudas
  • Kilato Teri Franci Luci
  • Vadaszfai Dolyfos
  • Vadaszfai Pisze
  • Bedai Valley Hunter's Bugac
  • Visnyei-Vadasz Trixi
  • Vadaszfai Kontar Aszu
  • Csatarkai Sereny
 • Great Great Grand Parents
  • Matai Ciklon
  • Matai Viki
  • Vadaszfai Kozak
  • Kavai Pompas
  • Csertaparti Fuvola
  • Vadaszfai Abrand
  • Vadaszfai Csendes
  • Vadaszfai Zsembes
  • Starr-Points Swing it Satchmo
  • Valleyhunters Valhalla
  • Pitypang Szilaj
  • Lucanapi Kecses
  • Martparti Frakk
  • Vadaszfai Zsembes
  • Csatarkai Almos
  • Csatarkai Larmas
LoadingLoading