Rafaye Vanja at Alexbria

Owner : Alexbria
Breed : German Shepherd Dog
Birthdate : 25th August 2001
Health Tested

Health Tests

Pedigree

 • Parents
  • Baru vom Haus YU V
  • Lledfegin Imme
 • Grand Parents
  • Natz vom Steigerhof VA
  • Nina vom Tronje V
  • Rafaye Guido
  • Lledfegin Ceirian
 • Great Grand Parents
  • Nutz vom Monchberg V
  • Paola von der Murrenhutte V
  • Kimon v Dan Alhedy's Hoeve VA
  • Xena vom Wildsteigerland VA
  • Cash v Wildsteigerland VA2
  • Ines v d Farrweisen
  • Arko vom Huhnegrab
  • Rockholfeg JoJo at Lledfegin
 • Great Great Grand Parents
  • Mark vom Haus Beck VA
  • Goldi vom Trolbachtal V
  • Sieger Fanto com Hirschel VA
  • Lesie von der Murrenhutte V
  • Mark vom Haus Beck VA
  • Candy v Dan Alhedy's Hoeve V
  • Yago v Wildsteigerland VA
  • Gina v Finkenschlag V
  • Jack v Treinzbachtal VA2
  • Belli v Wildsteigerland V
  • Kimon v Dan Alhedy's Hoeve VA
  • Anja v Satyr V
  • Sieger Quando v Arminius VA
  • Winni v Huhnegrab V
  • Gigant Blue Iris V
  • Lledfegin Rhiannedd
LoadingLoading